Kilpailumaasto on pääosin nopeakulkuista ja hienoa kangasmetsää. Siellä täällä saattaa jaloista löytyä myös hakkuujätettä, mutta mitään todella huonoja alueita ei ole ja pohja onkin todella mukavaa juosta. Maastoa halkoo leveä joki, jonka saa ylittää vain karttaan merkittyjen siltojen kohdilta. Alueen läpi kulkee isohko tie. Olkaa varovaisia sitä ylittäessänne, vaikka liikennettä ei kovin paljoa olekaan. 

Muutamalla alueella on harvennusten jäljiltä paljon ylimääräisiä ajouria, joita ei ole merkitty karttaan. Tämä siksi, että kartan luettavuus ei kärsisi liikaa ja siksi, että urien huonokuntoisuuden takia ne eivät juurikaan nopeuta etenemistä. 

Paksut kampajyrkänteet ovat lähes poikkeuksetta oikeasti ylipääsemättömiä, joten en suosittele kokeilemaan onnea. Olkaa varovaisia jyrkimmissä paikoissa! Joitakin korkeimpia jyrkänteitä on viitoitettu jyrkänteen yläpuolelta vaikeuttamaan riskipaikoille eksymstä. Viitoituksia ei ole merkitty karttaan. Näitä löytyy kuitenkin vain kaikkein pisimmiltä radoilta. 

”Avokalliot” on merkitty kuvausohjeen mukaisesti karttaan keltaisella, mikäli alueella kasvaa sammalta tai jäkälää. Tästä johtuen harmaata ei kartalla juurikaan ole. Alueelle on tyypillisiä kumpareet, jotka saattavat näyttää kiviltä ja toisinpäin. Suosittelenkin tukeutumaan suunnistuksessa etupäässä käyrämuotoihin ja muihin itsestäänselviin kohteisiin. Kartta on pääosin selkeälukuinen, mutta joitakin pienipiirteisiäkin alueita löytyy. 

Tsemppiä kisaan!

Joni Hirvikallio

Karttanäyte 2018