Vallitsevasta tilanteesta johtuen Luumäen Rastin vuosikokous siirtyy johonkin myöhempään ajankohtaan.

– Vesa